Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Kiekendief


Latijnse naam

Circus pygargus

English name

Montagu's Harrier

Broedparen 2013-2015

36-47

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data