Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Kiekendief


Latijnse naam

Circus cyaneus

English name

Hen Harrier

Broedparen 2013-2015

10-14

Winteraantallen 2013-2015

400-800

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes