Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bruine Kiekendief


Latijnse naam

Circus aeruginosus

English name

Western Marsh Harrier

Broedparen 2013-2015

900-1200

Winteraantallen 2013-2015

100-200

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes