Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rode Wouw


Latijnse naam

Milvus milvus

English name

Red Kite

Broedparen 2013-2015

1-9

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data