Vogelatlas Nederland

Wespendief


Latijnse naam

Pernis apivorus

Engelse naam

European Honey Buzzard

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal