Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wespendief


Wetenschappelijke naam

Pernis apivorus

English name

European Honey Buzzard

Broedparen 2013-2015

360-440

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok