Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rosse Stekelstaart


Latijnse naam

Oxyura jamaicensis

English name

Ruddy Duck

Broedparen 2013-2015

15-30

Winteraantallen 2013-2015

60-80

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data