Vogelatlas Nederland

Rosse Stekelstaart


Latijnse naam

Oxyura jamaicensis

Engelse naam

Ruddy Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde