Vogelatlas Nederland

Rosse Stekelstaart


Latijnse naam

Oxyura jamaicensis

Engelse naam

Ruddy Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data