Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Red-breasted Merganser


Latin name

Mergus serrator

Dutch name

Middelste Zaagbek

Breeding pairs 2013-2015

55-80

Winter numbers 2013-2015

10.000-11.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983