Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Nonnetje


Latijnse naam

Mergellus albellus

English name

Smew

Broedparen 2013-2015

1-3

Winteraantallen 2013-2015

2700-6200

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data