Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Buffelkopeend


Latijnse naam

Bucephala albeola

English name

Bufflehead

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

2-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data