Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Topper


Latijnse naam

Aythya affinis

English name

Lesser Scaup

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-3

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok