Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Topper


Latijnse naam

Aythya marila

English name

Greater Scaup

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

73.000-130.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data