Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifeend


Latijnse naam

Aythya fuligula

English name

Tufted Duck

Broedparen 2013-2015

20.000-24.000

Winteraantallen 2013-2015

180.000-240.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data