Vogelatlas Nederland

Ringsnaveleend


Latijnse naam

Aythya collaris

Engelse naam

Ring-necked Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde