Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Tafeleend


Latijnse naam

Aythya ferina

English name

Common Pochard

Broedparen 2013-2015

1800-2200

Winteraantallen 2013-2015

31.000-63.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data