Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Slobeend


Latijnse naam

Spatula clypeata

English name

Northern Shoveler

Broedparen 2013-2015

6200-7500

Winteraantallen 2013-2015

13.000-22.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok