Vogelatlas Nederland

Slobeend


Latijnse naam

Spatula clypeata

Engelse naam

Northern Shoveler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal