Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zomertaling


Latijnse naam

Spatula querquedula

English name

Garganey

Broedparen 2013-2015

1000-1400

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data