Vogelatlas Nederland

Pijlstaart


Latijnse naam

Anas acuta

Engelse naam

Northern Pintail

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde