Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rode Kardinaal


Latijnse naam

Cardinalis cardinalis

English name

Northern Cardinal

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok