Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Eend


Latijnse naam

Anas platyrhynchos

English name

Mallard

Broedparen 2013-2015

200.000-300.000

Winteraantallen 2013-2015

600.000-800.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes