Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Eend


Latijnse naam

Anas platyrhynchos

English name

Mallard

Broedparen 2013-2015

200.000-300.000

Winteraantallen 2013-2015

600.000-800.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen