Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sneeuwgors


Latijnse naam

Plectrophenax nivalis

English name

Snow Bunting

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

800-3500

Aantallen

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen