Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sneeuwgors


Latijnse naam

Plectrophenax nivalis

English name

Snow Bunting

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

800-3500

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok