Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ringtaling


Latijnse naam

Callonetta leucophrys

English name

Ringed Teal

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data