Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wintertaling


Latijnse naam

Anas crecca

English name

Eurasian Teal

Broedparen 2013-2015

1600-1900

Winteraantallen 2013-2015

70.000-80.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data