Vogelatlas Nederland

Wintertaling


Latijnse naam

Anas crecca

Engelse naam

Eurasian Teal

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal