Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Smient


Latijnse naam

Mareca penelope

English name

Eurasian Wigeon

Broedparen 2013-2015

20-40

Winteraantallen 2013-2015

860.000-940.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data