Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Spoorwiekgans


Latijnse naam

Plectropterus gambensis

English name

Spur-winged Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie