Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadorna

English name

Common Shelduck

Broedparen 2013-2015

5700-9400

Winteraantallen 2013-2015

79.000-96.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes