Vogelatlas Nederland

Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadorna

Engelse naam

Common Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal