Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Casarca


Latijnse naam

Tadorna ferruginea

English name

Ruddy Shelduck

Broedparen 2013-2015

10-30

Winteraantallen 2013-2015

80-120

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data