Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Mexicaanse Roodmus


Latijnse naam

Haemorhous mexicanus

English name

House Finch

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok