Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Canadese Gans


Latijnse naam

Branta canadensis canadensis

English name

Greater Canada Goose

Broedparen 2013-2015

9000-12.000

Winteraantallen 2013-2015

43.000-54.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie