Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Keizergans


Latijnse naam

Anser canagicus

English name

Emperor Goose

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data