Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Indische Gans


Latijnse naam

Anser indicus

English name

Bar-headed Goose

Broedparen 2013-2015

50-90

Winteraantallen 2013-2015

250-400

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok