Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dwerggans


Latijnse naam

Anser erythropus

English name

Lesser White-fronted Goose

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

40-70

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data