Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Rietgans


Latijnse naam

Anser brachyrhynchus

English name

Pink-footed Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

4000-8200

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen