Vogelatlas Nederland

Toendrarietgans


Latijnse naam

Anser serrirostris

Engelse naam

Tundra Bean Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde