Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Taigarietgans


Latijnse naam

Anser fabalis

English name

Taiga Bean Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

20-60

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data