Vogelatlas Nederland

Taigarietgans


Latijnse naam

Anser fabalis

Engelse naam

Taiga Bean Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde