Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietgans (Taiga of Toendra)


Latijnse naam

Anser fabalis / serrirostris

English name

Bean Goose spec.

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie