Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roek


Latijnse naam

Corvus frugilegus

English name

Rook

Broedparen 2013-2015

48.000-53.000

Winteraantallen 2013-2015

150.000-175.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data