Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Huiskraai


Latijnse naam

Corvus splendens

English name

House Crow

Broedparen 2013-2015

2-9

Winteraantallen 2013-2015

15-33

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data