Vogelatlas Nederland

Noordse Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula monedula

Engelse naam

Western Jackdaw ssp monedula

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde