Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula

English name

Western Jackdaw

Broedparen 2013-2015

100.000-150.000

Winteraantallen 2013-2015

300.000-500.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen