Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula

English name

Western Jackdaw

Broedparen 2013-2015

100.000-150.000

Winteraantallen 2013-2015

300.000-500.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes