Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Zwaan


Latijnse naam

Cygnus cygnus

English name

Whooper Swan

Broedparen 2013-2015

2-2

Winteraantallen 2013-2015

2000-4800

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data